Områden

 • Cancer
 • Dödsfall

 • Flykting

 • Kriminalitet

 • Missbruk & Beroende

 • NPF

 • Psykisk ohälsa

 • Saknade

 • Sjukdom

 • Våld

 • Äldrevård

  

 
 
 
       
 

 

RIC

Just nu jobbar med att utveckla en app specialiserad med anhöriginformation för arbetsgivare och anställda. Appen är tänkt att bli ett snabbt, anonymt och enkelt hjälpmedel för att användas individuellt och/eller som stöd av chefer vid tex rehab samtal. Appen kommer inte erbjuda personlig rådgivning.

Om dïtt företag vill hjälpa mig eller vara delaktig till att ta detta projekt till marknaden tar jag tacksamt emot all typ av stöd. 

IBAN SE1630000000041430008640

BIC (SWIFT ADRESS)  NDEASESS

 

OBS!

From augusti 2015 erbjuder jag ingen personlig rådgivning till privat personer.

 

 
Hemsida av KA Stockholm