Områden

 • Cancer
 • Dödsfall

 • Flykting

 • Kriminalitet

 • Missbruk & Beroende

 • NPF

 • Psykisk ohälsa

 • Saknade

 • Sjukdom

 • Våld

 • Äldrevård

  

 
 
 
       
 

 

Anna-Clara Magnusson

Samtalskonsult med 20 års arbetslivserfarenhet inom hälso och sjukvård samt utveckling. Genom åren har jag bla arbetat med psykisk ohälsa, missbruk, orosanmälan, cancer, psykossjukdom, motiverande samtal, boendestöd, psykisk funktionsnedsättning, korttidsvård, hemtjänst, demensvård.

Jag är själv anhörig till närstående som haft problem samt haft ett barn som legat mycket svårt sjuk och döende på Astrid Lindgrens sjukhus. Min son överlevde sin sjukdom och är helt frisk. Mina personliga och arbetslivserfarenheter gör att jag har väldigt god kunskap och förståelse för de tankar, känslor och utmaningar anhöriga kan uppleva och behöva hantera på arbetsplatsen och privat.  

 

Utbildning

Diplomerad Samtalsterapeut

Diplomerad Alkohol & Drogterapeut

Diplomerad Marknadsekonom

Socialrätt

Första hjälpen vid psykisk ohälsa

Motiverande samtal

BBIC

ESL

Rättspsykologi

Neuropsykiatri

Kriminalitet

Ilska och aggression

Familj och föräldrapsykologi

 

 

         

          

OBS!

From augusti 2015 erbjuder jag ingen personlig rådgivning till privat personer.

 

 
Hemsida av KA Stockholm