Områden

 • Cancer
 • Dödsfall

 • Flykting

 • Kriminalitet

 • Missbruk & Beroende

 • NPF

 • Psykisk ohälsa

 • Saknade

 • Sjukdom

 • Våld

 • Äldrevård

  

 
 
 
       
 

 

Anhöriginformation en viktig del av hälsovården

 

Jag erbjuder rådgivning och uppbyggnad av anhöriginformation i er verksamhet eller stöd till HR avdelningen gällande enskilda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

From augusti 2015 erbjuder jag ingen personlig rådgivning till privat personer.

 

 
Hemsida av KA Stockholm